Środa, 20 czerwca 2018 r. (171 dzień roku) , Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

180168

(dla pracowników urzędu)
Kolektory słoneczne

Informacja na temat ankiet dot. kolektorów słonecznychZarząd Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach informuje, iż projekt pn. "Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń na obszarze województwa małopolskiego i świętokrzyskiego poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie gmin należących do Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach" dla celów którego w gminach członkowskich zbierane były od mieszkańców ankiety jest ponownie na etapie ubiegania się o dofinansowanie.
Obecnie Związek będzie starał się uzyskać dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50% wartości projektu. Nie będzie możliwości uzyskania środków z Programu "Infrastruktura i Środowisko", o które zabiegaliśmy przez ostatnie dwa lata. W ubiegłym roku okazało się, że dofinansowanie to jest możliwe w zaledwie 20% wartości projektu.

Teraz dodatkowo poinformowano nas, że montaż kolektorów na budynkach indywidualnych został zakwalifikowany do "mieszkalnictwa", a wydatki na "mieszkalnictwo" nie są kosztem kwalifikowanym Programu "Infrastruktura i Środowisko" ( zgodnie z artykułem nr 3 Rozporządzenia nr 1084/2006 z 11.07.06 Rady Unii Europejskiej ustanawiającym Fundusz Spójności). Zarząd Związku zdecydował więc ubiegać się o dotację w NFOŚiGW a stało się to możliwe po zmianie regulaminu przyznawania dotacji przez tę instytucję w czerwcu 2008 roku. W związku z powyższym zmianie uległ montaż finansowy projektu. Niestety koszty wzrosną, również z powodu wzrostu cen w całej gospodarce. Dwa lata temu w ankietach rozprowadzanych wśród mieszkańców sugerowana kwota do poniesienia przez beneficjenta wynosiła 2700 zł.

Zarząd ustalił, że z uwagi na inny montaż finansowy i ogólny wzrost cen, mieszkańcy będą musieli zapłacić ok. 50% wartości zestawu kolektorów. Koszt zestawu w tej chwili szacujemy na 10000 zł. Ustalono, że mieszkaniec, który nadal będzie zdecydowany na udział w projekcie poniesie koszty w wysokości ok. 5000 zł, z czego 1000 zł płatne będzie przy podpisaniu umowy natomiast pozostałe 4000 zł będą płatne jednorazowo przed zamontowaniem kolektorów na budynku.

Zarząd Związku przygotował stosowną ankietę, którą Urząd Gminy winien rozprowadzić wśród mieszkańców, którzy złożyli poprzednią ankietę. W ten sposób zostanie ustalona ostateczna lista chętnych do udziału w projekcie. Na przeprowadzenie tej weryfikacji ustalono nieprzekraczalny termin do 31 sierpnia 2008 roku. Ankieta weryfikująca stanowi załącznik do niniejszego pisma. Nowe listy mieszkańców, którzy nadal wyrażają zainteresowanie projektem, prosimy przesłać do Biura Związku w ciągu dwóch tygodni od zebrania ankiet.


ankieta do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc