Wtorek, 22 sierpnia 2017 r. (234 dzień roku) , Imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

162732

(dla pracowników urzędu)
USC Informuje o obowiązkowej wymianie książeczkowych dowodów osobistych !!

Od 01.01.2010 Dowód Osobisty za darmo


Od dnia 01.01.2010 nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistegona podstawie ustawy z dnia 09.01.2009 o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2009 r. nr 39 poz. 306).

Więcej informacji w Biurze Dowodów Osobistych UG Kozłów (pok. nr 4)
tel. (041) 384 10 48 wewn. 32


Wójt Gminy Kozłów
(-) Stanisław PlutaZmiana danych a wymiana dowodu osobistego


Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw z dnia 3 października 2008 r. informuję:

 1. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:
  • zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym _ 14 dni
  • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - niezwłocznie
  • upływu terminu ważności dowodu osobistego _ nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.
 2. W przypadku nie złożenia wniosku o wymianę dowodu osobistego w określonych wyżej terminach, po upływie 3 miesięcy / w przypadku obywateli przebywających za granicą 4 miesięcy od w/w zdarzeń dowód osobisty zostanie unieważniony.


NIEWAŻNY DOWÓD OSOBISTY TO PROBLEMY Z WZIĘCIEM KREDYTU, PODJĘCIEM PIENIĘDZY Z BANKU CZY TEŻ ODEBRANIEM PRZESYŁKI NA POCZCIE.


Więcej informacji w Biurze Dowodów Osobistych UG Kozłów (pok. nr 4)
tel. (041) 384 10 48 wewn. 32


Wójt Gminy Kozłów
(-) Stanisław PlutaUWAGA !!! Wymień dowód osobisty.


W dniu 31 grudnia 2007 r. upłynął termin wymiany książeczkowych dowodów osobistych, a 31 marca 2008 upłynął termin posługiwania się w/w dokumentami. W związku z powyższym przypominamy o obowiązku złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego. Dokumenty potrzebne do wydania dowodu osobistego:

 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • 2 aktualne fotografie z całkowicie odsłoniętym lewym uchem, o wymiarach 35x45mm,
 • odpis skrócony aktu urodzenia lub aktu małżeństwa,(akty stanu cywilnego znajdują się w USC właściwym dla miejsca urodzenia lub zawarcia małżeństwa),
 • dotychczasowy dowód osobisty (do wglądu)


WNIOSEK SKŁADA SIĘ OSOBIŚCIE
I DOWÓD ODBIERA SIĘ OSOBIŚCIE !!!!


Wójt Gminy Kozłów


Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc