Wtorek, 22 sierpnia 2017 r. (234 dzień roku) , Imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

162732

(dla pracowników urzędu)
Witamy na stronach Gminy i Urzędu Gminy Kozłów
Szanowni Państwo,...

Aktualności
21.08.2017r. Nabór wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór ciągły wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki w ramach programu priorytetowego "Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasoboosczednej gospodarki. Część 4) EWE _ Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach". Zobacz więcej


21.08.2017r. Przetarg

Informujemy, że na stronie BIP Gminnego Zespołu Szkół w Kozłowie pojawił się przetarg po nazwą: "Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych tworzonych w ramach projektu Szkoła z (e)-ko szansą- program rozwoju szkół Gminy Kozłów". GZSz _ 271/4/8/2017


18.08.2017r. Dżynki powiatowe 2017


20.07.2017r. Informacja GOK

Szanowni Państwo!

Trwają zapisy na Małopolski Uniwersytet Seniora 2017 w Kozłowie. Jest to inicjatywa realizowana przez Instytut Wschodnich Inicjatyw i Fundację Rozwoju Polski przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Małopolski Uniwersytet Seniora to inicjatywa realizowana przez Instytut Wschodnich Inicjatyw i Fundację Rozwoju Polski przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uniwersytet jest cyklem spotkań, wykładów i interesujących zajęć przygotowanych i prowadzonych przez naukowców, ekspertów i praktyków. W ramach Uniwersytetu słuchacze zostaną uczuleni na zagrożenia współczesnego świata, zostaną przeszkoleni m.in. z zakresu finansów, przedsiębiorczego zarządzania budżetem domowym, praktycznych podstaw prawa, czy elementów medycyny i zdrowego trybu życia. Nie zabraknie również tematów poświęconych historii, kulturze czy związanych z dziedzictwem św. Jana Pawła II.

Oto pięć głównych celów Małopolskiego Uniwersytetu Seniora:
aktywizacja intelektualna uczestników (wykłady otwarte, spotkania z postaciami ze świata nauki i sztuki _ także tej lokalnej, warsztaty),
aktywizacja fizyczna (turystyka),
aktywizacja kulturalna uczestników ( spotkania z teatrem, sztuka sakralna, rzemiosło),
budowa podmiotowości uczestników (dyskusje, warsztaty z wystąpień publicznych),
aktywizacja społeczna (kurs prawa dla seniora, kurs finansów, warsztat _ nowe technologie).

Zajęcia odbywać się będą max trzy razy w miesiącu, do grudnia 2017 r. Pierwsze inauguracyjne spotkanie 29 lipca 2017 około godz. 10.00 budynek GBP Kozłów.
Osoby zainteresowane uczestnictwem zachęcani są do zgłoszeń osobistych do GOK Kozłów, telefonicznych  (41/3841072, 606331941, 797284774), bądź drogą elektroniczną na adres (email: malgorzata.stachurka@gmail.com). Udział w MUS jest całkowicie bezpłatny. Zajęcia będą się odbywały w budynku GBP i GOK Kozłów.

ZAPRASZAMY!


12.07.2017r. Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie informuje, że składanie wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 rozpocznie się od 1.08.2017r.


11.07.2017r. Ogłoszenie

Na stronie BIP pojawiło się ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Dowożenie i odwożenie uczniów do Gminnego Zespołu Szkół w Kozłowie w roku szkolnym 2017/2018"

Zachęcamy do zapoznania się treścią ogłoszenia.


11.07.2017r. Ostrzeżenie

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie prognozuje od godz. 08:00 dnia 11.07.2017 do godz. 18:00 dnia 11.07.2017 wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.


11.07.2017r. Informacja

Niniejszym informujemy, że przedłużamy termin na składanie ankiet dotyczących odnawialnych źródeł energii do dnia 14.07.2017.
Ankieta informacyjna - pobierz


07.07.2017r. Ostrzeżenie

MGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie OSTRZEGA: od godz. 15:00 dnia 07.07.2017 do godz. 02:00 dnia 08.07.2017 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.


28.06.2017r. Zaproszenie

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach PZDR w Miechowie zaprasza na szkolenie podstawowe z zakresu:

STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZY UŻYCIU SPRZĘTU NAZIEMNEGO • Szkolenie odbędzie się w Urzędzie Gminy w Kozłowie w dniach 11-12.07.2017r., (szkolenie dwudniowe). Początek o godz. 900
 • Szkolenie podstawowe dla osób osób, które po raz pierwszy przystępują do szkolenia,
 • Posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest warunkiem wymaganym od rolników stosujących środki ochrony roślin,
 • Tematyka zajęć zgodna jest z obowiązującymi przepisami,
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ważne przez 5 lat,
 • Należność za udział w szkoleniu 120 zł, można uregulować gotówką w pierwszym lub drugim dniu szkolenia,
 • Zgłoszenia i szczegółowe informacje: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Miechowie, tel.: 41 383 27 02, mail: miechow@modr.pl
 • Urząd Gminy w Kozłowie, pok. 10, tel.: 41 384 10 48 wewnętrzny 42


28.06.2017r. Warsztaty

Szanowni Państwo

Gmina Kozłów ubiega się o dofinansowanie ze środków europejskich projektu rozbudowy kompleksu szkolno-przedszkolnego w Kozłowie. Nowy obiekt będzie służył przedszkolakom, ale też starszym uczniom. Pojawią się nowe powierzchnie, które wraz z budowaną salą gimnastyczną pozwolą zapewnić europejski poziom nauki.

Budynek będzie energooszczędny, a dzięki temu ekologiczny i tani w utrzymaniu. Jeżeli uda się pozyskać dofinansowanie ze środków rewitalizacyjnych, będzie w pełni gotowy do użytku w roku szkolnym 2019 / 2020.

We wtorek 20 czerwca odbyły się warsztaty z udziałem nauczycieli i uczniów, przedstawicielami jednostek organizacyjnych gminy, sołtysami, radnymi. Dzieci przedstawiły swoje pomysły na zajęcia dodatkowe i na elementy wyposażenia budynku. Ponieważ w przyszłym roku planujemy złożyć wnioski o dofinansowanie części miękkiej projektu, zachęcamy Państwa do zgłaszania pomysłów dotyczących zakupu sprzętu edukacyjnego, a także pomysłów dotyczących zajęć dodatkowych do realizacji w przedszkolu i szkole.


23.06.2017r. Informacja

Niniejszym informujemy, że Gmina Kozłów ma zamiar złożyć wniosek o dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych i układów fotowoltaicznych w ramach Programu 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym wszyscy zainteresowani przedmiotowym dofinansowaniem winni wypełnić załączoną poniżej Ankietę i złożyć ją w terminie do dnia 10 lipca 2017r. (poniedziałek) na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy w Kozłowie.

Jednocześnie informujemy, że w dniach 29.06.2017r. (czwartek) o godz. 18:00 oraz 30.06.2017r. (piątek) o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie odbędą się spotkania z przedstawicielami firmy, która będzie realizowała audyty, t.j. DOTACJE OPTYMALNE DO EKO Sp z o.o. Podczas tychże spotkań przedstawione zostaną szczegóły dotyczące montażu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych.

Do pobrania:

 • Ankieta informacyjna - pobierz

 • Umowa przygotowania analizy możliwości udziału Beneficjenta w programie pozyskania środków dotacyjnych realizowanych ze środków RPO WM w ramach Działania "4.1.1 - rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych" dla woj. małopolskiego na zakup, montaż i realizację instalacji fotowoltaicznej lub solarnej - pobierz
 • Prezentacja Odnawialne Źródła Energii - pobierz


23.06.2017r. Ostrzeżenie

IMGW-PIB OSTRZEGA: od godz. 00:00 dnia 23.06.2017 do godz. 17:00 dnia 23.06.2017 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.


20.06.2017r. Debata

Komendant Powiatowy Policji w Miechowie podinsp. Tomasz Drożdżak zaprasza na debatę społeczną "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ".
Podczas debaty poruszone będą następujące tematy:
- Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa,
- Aplikacja Moja Komenda,
- Program _Dzielnicowy Bliżej Nas_
- Tematy poruszone przez uczestników.

Debata odbędzie się 20 czerwca 2017 r. godz. 13.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozłowie.


13.06.2017r. Informacja

Niniejszym informujemy, że Gmina Kozłów przystępuje do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Wszystkich zainteresowanych niniejszą aktualizacją oraz wpisaniem w dokumencie nowych przedsięwzięć prosimy o zgłaszanie wniosków pod adresem e-mail.: a.gaik@kozlow.pl do dnia 23.06.2017 r.


13.06.2017r. Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
W związku z ubieganiem się Gminy Kozłów o dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej z Gimnazjum z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kozłowie", Wójt Gminy Kozłów informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych ww. projektu .
Konsultacje z mieszkańcami odbędą się dnia 20.06.2017r. o godz. 12:00, miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozłowie (Aula)
Konsultacje z przedstawicielami jednostek organizacyjnych gminy, sołtysami, radnymi odbędzie się dnia 20.06.2017r. O godz. 14:00, miejsce spotkania Urząd Gminy w Kozłowie (Sala Narad).


12.06.2017r. Pomoc na modernizację gospodarstw

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będzie wnioski o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych", finanowaną z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


07.06.2017r. OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo

W związku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla gminy Kozłów, Wójt Gminy Kozłów informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kozłów w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje prowadzone są w zgodzie z art. 6 Ustawy z dn. 9 października 2015 roku o rewitalizacji tzn. prowadzone są w następujących formach: przesyłanie uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej i e-mail - interesariusze mogą przesyłać uwagi za pośrednictwem formularza konsultacyjnego na adres mailowy gmina@kozlow.pl lub adres tradycyjny: Urząd Gminy w Kozłowie, Kozłów 60, 32-241 Kozłów, z dopiskiem: _Komitet Rewitalizacji - konsultacje_ zbieranie uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii są: Anna Gaik, Michał Syska - Urząd Gminy w Kozłowie, Kozłów 60, 32-241 Kozłów, pokój nr 35, w godzinach pracy urzędu (od 7:00 do 15:00); spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dn. 20.06.2017 o godzinie 11:00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie.

Konsultacje rozpoczynają się dn. 8 czerwca 2017 roku i potrwają do dn. 10 lipca (włącznie) 2017 roku.

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji i formularz konsultacyjny dostępne są: w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce "Konsultacje projektów""; na stronie internetowej Gminy w zakładce "Gminny Program Rewitalizacji"; w Urzędzie Gminy w Kozłowie, Kozłów 60, 32-241 Kozłów, pok. 35 w godzinach pracy urzędu.

Komitet Rewitalizacji w założeniu jest organem doradczym Wójta, a także forum dyskusji na temat kierunków rewitalizacji Gminy. W jego skład wchodzą urzędnicy, mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Członkowie Komitetu wybierani są spośród osób, które zgłosiły swoją kandydaturę, a także wyróżniają się dotychczasowymi osiągnięciami i doświadczeniem w pracy na rzecz społeczności lokalnej.

OGŁOSZENIE WRAZ Z DOKUMENTAMI DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE BIP.


26.05.2017r. KONDOLENCJE


26.05.2017r. Dzień samorządowca

Dzień 27 maja jest ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Dniem samorządu terytorialnego. Data ta wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym i jednocześnie pierwszymi wyborami do samorządu terytorialnego. Z tej okazji pragniemy złożyć wszystkim Samorządowcom - Radnym, Sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy w Kozłowie i pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy szczere wyrazy uznania za dotychczasową wspólną, codzienną pracę, dobre pomysły i śmiałe decyzje służące rozwojowi naszej Gminy. Życzę dużo zdrowia i energii oraz tego, aby wiedza, doświadczenie i wysokie kwalifikacje zaowocowały inicjatywami najlepiej służącymi naszej małej Ojczyźnie.

Teresa Florek Jan Zbigniew Basa
Przewodnicząca Rady Gminy Wójt Gminy


24.05.2017r. OGŁOSZENIE O NABORACH


24.05.2017r. Wyniki rekrutacji do Punktu Przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Kozłowie informuje, że wszystkie wnioski złożone podczas rekrutacji do punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w miejscowości Kamionka na rok szkolny 2017/2018 zostały zaopiniowane pozytywnie przez komisję rekrutacyjną. Wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani.


24.05.2017r. TURNIEJ


19.05.2017r. OGŁOSZENIE

Informujemy, że jeszcze tylko do 2 czerwca 2017r. można zgłaszać chęć montażu kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Można to uczynić:
osobiście: w Urzędzie Gminy w Kozłowie, pok. nr 35 lub
telefonicznie pod numerem telefonu: 41 38 41 067.

Wartość dofinansowania wynosi 60%, wkład własny 40%.


09.05.2017r. Dobry czas na biznes


24.04.2017r. Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego w Kamionce na rok szkolny 2017/2018

Termin rekrutacji od 25 kwietnia 2017 r. do 12 maja 2017 r. Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy w Kozłowie pok. nr 1 (parter) w godzinach od 7:00 do 15:00. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:
- WNIOSEK
- ZASADY NABORU
- Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - załącznik nr 1
- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata - załącznik nr 2
- Oświadczenie - załącznik nr 3


21.04.2017r. Informacja o godzinach pracy Urzędu Gminy

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 2 MAJA 2017 R. (WTOREK) URZĄD GMINY W KOZŁOWIE BĘDZIE NIECZYNNY.


20.04.2017r. Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Standardy partycypacji społecznej wymagają, aby w jego realizację zaangażowana była jak najliczniejsza grupa mieszkańców regionu.
W ramach działań przybliżających cel i zasady naszego przedsięwzięcia przewidziane zostały spotkania informacyjne oraz warsztaty projektowe przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszego województwa. Z pewnością będą one dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na temat możliwości udziału w tym projekcie.
Harmonogram spotkań informacyjnych.
HARMONOGRAM REALIZACJI II EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO


14.04.2017r. KOLEKTORY SŁONECZNE, PANELE FOTOWOLTAICZNE - DOFINANSOWANIE

Pragniemy poinformować, że w III kwartale bieżącego roku odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). W przypadku zainteresowania mieszkańców montażem kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych Gmina zamierza złożyć taki wniosek. Dlatego wszyscy zainteresowani winni zgłaszać chęć przystąpienia do projektu:
w Urzędzie Gminy w Kozłowie, pok. nr 35 lub
pod numerem telefonu: 41 38 41 067.
Wartość dofinansowania wynosi 60%, wkład własny 40%.


11.04.2017r. Powstanie nowa Sala Gimnastyczna

Miło jest mi poinformować, że w dniu 6 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa na wykonanie zadania pn."Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie".
Wartość robót objęta umową to 2 708 900,00 zł .
W ramach zadania powstanie sala o wymiarach 30m x 17m przy całkowity wymiarach obiektu 18,2m x 37m. W istniejącej części budynku powstanie zaplecze sanitarne i szatnie.
Arena sali gimnastycznej przeznaczona będzie do uprawiania dyscyplin i gier sportowych:
- koszykówka,
- siatkówka,
- tenis,
- piłka ręczna.

Wszystkie pomieszczenia przystosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wójt Gminy Kozłów
Jan Zbigniew Basa


11.04.2017r. Godziny pracy Urzędu Gminy w Kozłowie

Informujemy, że w dniu 14 kwietnia 2017 roku Urząd Gminy w Kozłowie czynny będzie w godzinach 7.00 - 12.00.


28.03.2017r. Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że z wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. w dniu 23 marca 2017 r. zostały wydane decyzje stwierdzające nabycie nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. prawa własności nieruchomości zajętych pod linie kolejowe na rzecz Skarbu Państwa oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tym gruncie na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A


28.03.2017r. Ogłoszenie


23.03.2017r. Ogłoszenie Wójta Gminy Kozłów

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Kozłów Uchwały nr XXV/163/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Kozłów


Treść niniejszego ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozłów bip.malopolska.pl/ugkozlow, na stronie internetowej Gminy Kozłów: www.kozlow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kozłów. Dokumentacja sprawy jest ponadto udostępniona do wglądu w Urzędzie Gminy w Kozłowie w pok. nr 35.


20.03.2017r. NABÓR DO SŁUZBY PRZYGOTOWAWCZEJ

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KRAKOWIE OGŁASZA NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ.


16.03.2017r. Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kozłów

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji Wójt Gminy Kozłów zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kozłów. Dokument wyznacza kierunki działań naprawczych w obszarze rewitalizacji gminy na lata 2016 - 2025.


15.03.2017r. Szyki Pit

Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbędzie się już po raz dziewiąty i obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Małopolskie urzędy skarbowe przygotowały wiele udogodnień dla swoich podatników, które pomogą im rozliczyć się z podatku.


14.03.2017r. Pomoc dla rolników

Na prośbę Małopolskiego Oddziału ARiMR publikujemy informację dotyczącą pomocy dla rolników.

Od 30 marca ARiMR przyjmować będzie wnioski na restrukturyzację małych gospodarstw.


Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.


08.03.2017r. Dzień Kobiet


Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej
składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
pomyślności i samych pięknych dni w życiu.
Życzę by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze
i byście zawsze czuły się doceniane.

Wójt Gminy Kozłów


06.03.2017r. Rejestracja produkcji pierwotnej i sprzedaży bezpośredniej

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie na temat wpisów do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS.


03.03.2017r. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na pierwsze półrocze 2017 roku.


22.02.2017r. Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych

Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych. Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Małopolski, że audyty energetyczne budynków - będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca - są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców, ponieważ będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej. Firmy proponują także po okresie trwałości projektu (czas, kiedy projekt jest monitorowany) modyfikację nowych pieców tak, aby znów można było w nich spalać np. śmieci.
Dlatego przypominamy, że w okresie trwałości projektu, który wynosi 5 lat, gminy, a co za tym idzie mieszkańcy, będą kontrolowani. Efektem każdej modyfikacji pieców będzie konieczność zwrotu dotacji. UWAGA! wymienione ze środków unijnych piece mogą być kontrolowane także po odbiorze technicznym i rozliczeniu dofinansowania. Przestrzegamy przed wpuszczaniem do domów jakichkolwiek osób postronnych (firm) w celu przeprowadzenia wspomnianego audytu i ponoszenia w związku z tym jakichkolwiek opłat. Nieuczciwe firmy wyceniają swoją "usługę" na ok. 150 zł.
Informujemy, że środki na wymianę pieców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych. Audytorzy wybrani przez Urząd Marszałkowski, którzy wkrótce rozpoczną przeprowadzanie ocen energetycznych będą posiadali ze sobą stosowny identyfikator nadany przez Gminę. Ponadto, informacje o rozpoczęciu audytów pojawią się na stronach internetowych Gmin, które przystąpiły do programu.
Lista firm, którym Urząd Marszałkowski zleci przeprowadzenie audytów będzie dostępna także na stronie www.rpo.malopolska.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:
- w Krakowie, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 06 16 / 26 / 36 / 46 / 56 / 66 / 76 / 86
- w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, tel. (12) 616 03 91 / 92 / 93
- w Tarnowie, ul. Wałowa 37, tel. (12) 616 03 61 / 62 / 63
- w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, tel. (12) 616 03 81 / 82 / 83
- w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, tel. (12) 616 03 71 / 72 / 73
Wszystkie punkty są czynne w godz.: pon. 8:00 _ 18:00 oraz wt.-pt. 8:00 _ 16:00.


16.02.2017r. Uwaga ważna informacje

W związku z obowiazującym rozporządzeniem MRiRW z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U z 2016 r. poz. 2091) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie przypomina, aby w gospodarstwach przyzagrodowych, utrzymujących drób na własne potrzeby zachować ostrożność i zapobiegliwość poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa w tym w szczególności:

 • przetrzymywać drób w zamkniętych obiektach budowlanych w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakami: dzikimi jak również utrzymywanymi w innych gospodarstwach
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków gospodarskich,
 • nie poić drobiu oraz innych ptaków wodą ze zbiorników wodnych, do których mają dostęp ptaki dzikie,
 • zabezpieczyć pasze przed dostępem dzikich zwierząt głównie ptaków,
 • stosować nasączonych środkiem dezynfekcyjnym maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób,
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne, dezynfekować po każdym kontakcie z drobiem,
 • stosować zadady dezynfekcji osobistej w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich.
Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii do pobrania .


16.02.2017r. Zostaw 1 procent w Małopolsce

Samorząd Województwa Małopolskiego od lat wspiera małopolskie organizacje pożytku publicznego w pozyskaniu środków z odpisu 1 procent podatku.
Szczegółowe informacje na temat inicjatywy dostępne sa na stronie www.1procentwmalopolsce.pl


15.02.2017r. Ostrzeżenie

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 _g/m3) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu, dla woj. małopolskiego: obszar północny, zachodni oraz południowo- wschodni.


06.02.2017r. Ogłoszenie o naborze

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania

działająca na terenie gmin:
Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - rozwijanie działalności gospodarczej06.02.2017r. Ogłoszenie o naborze

Przypominamy, że Gmina Kozłów rozpoczęła prace dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument pozwoli pozyskiwać środki europejskie na rzecz rewitalizacji społecznej, tj. poprawy warunków edukacji, dostępu do kultury, rekreacji, ale też poprawy sytuacji przedsiębiorców i pracowników. Głównym założeniem rewitalizacji jest udział jak największej grupy podmiotów z terenu gminy. Stąd, środki na działania rewitalizacyjne mogą pozyskiwać:

 • Jednostki samorządu terytorialnego,
 • Instytucje kultury,
 • Partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • Parki Narodowe i Krajobrazowe,
 • Przedsiębiorcy,
 • Szkoły wyższe / pozostałe szkoły niepubliczne.


Dla wszystkich Państwa, którzy chcielibyście zgłosić własny projekt, przygotowaliśmy odpowiedni formularz. Należy pamiętać, że zgłoszenie projektu, a w dalszej kolejności - zamieszczenie go w Gminnym Programie Rewitalizacji nie stanowi zobowiązania do realizacji. Daje natomiast prawo do zgłaszania wniosków o dofinansowanie w ramach 11. osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Możliwe działania w ramach 11 osi Regionalnego Programu Operacyjnego to:


 • przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące:
  • placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe),
  • obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska),
  • obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców,
  • obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne;
 • budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury; Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu w zakresie kultury nie może przekroczyć 8 000 000 PLN.
 • działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze);
 • zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki);
 • modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną; Przedsięwzięcia w ramach powyższego typu projektu, o ile przewidują modernizację energetyczną budynków, muszą mieć uzasadnienie w audycie energetycznym.
 • modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy). Projekty z zakresu mieszkalnictwa w zakresie modernizacji energetycznej budynków muszą mieć uzasadnienie w audycie energetycznym. Jeżeli to wynika z audytu energetycznego _ możliwa jest ingerencja w substancję budynku w szerszym zakresie niż przywołany powyżej.


Ponadto można zgłaszać projekty finansowane z innych źródeł, ale również projekty miękkie. Ważne, żeby działania odpowiadały celom rewitalizacji społecznej, tzn. żeby wpływały na zmniejszenie zakresu ubóstwa, poprawiały warunki edukacyjne i dostęp do kultury, wpływały na poprawę warunków dla rozwoju gospodarczego, możliwości pozyskania pracy przez osoby bezrobotne itd. Wypełnione formularze mogą być wysyłane na adres mailowy gmina@kozlow.pl  lub składane w Urzędzie Gminy w pokoju nr 35 do dnia 15 lutego 2017 r.

Formularz wraz z powyższą informacją można pobrać tutaj.


01.02.2017r. Zwrot podatku akcyzowego

Szanowni Państwo przypominamy, że w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r. Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.
Wnioski należy składać w pokoju nr 10.

Obowiązujący wzór wniosku można pobrać tutaj.


01.02.2017r. ZAPROSZENIE

Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego oraz WÓJT GMINY KOZŁÓW zapraszają na:

POŻEGNANIE SZOPKI BETLEJEMSKIEJ Z KOLĘDĄ I PASTORAŁKĄ
2 lutego 2017 roku godz. 10.00
Kościół Podwyższenia Krzyża Św. w Kozłowie

Wystąpią:
Dziecięco - młodzieżowy chór VOX ANIMAE
Chór Klubu Seniora SREBRNY GŁOS
Laureaci pierwszych miejsc
w VI GMINNYM KONKURSIE KOLĘD I PASTORAŁEK

Cicha Noc...
DYRYGENT: Katarzyna Kornaś


26.01.2017r. Budowa sali gimnastycznej

Informujemy, że na stronie BIP pojawił się przetarg na realizację zadania pn:

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie

Więcej informacji na stronie BIP


26.01.2017r. GUS

Zapraszamy do udziału w badaniach statystycznych realizowanych przez Urząd Statystyczny w Krakowie
Informacja o badania poniżej:


24.01.2017r. Szkolenie

MODR w Karniowicach PZDR w Miechowie zaprasza na obowiązkowe szkolenie dla rolników z zakresu:

STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZY UŻYCIU OPRYSKIWACZY

Szczegóły dostępne tutaj


18.01.2017r. Konsultacje

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji Wójt Gminy Kozłów zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Interesariusze konsultacji społecznych
Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
1. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
2. Użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
3. Wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
4. Mieszkańcy inni niż wymienieni w pkt. 1;
5. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
6. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
7. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
8. Organy władzy publicznej;
9. Podmioty, inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

Konsultacje rozpoczną się dn. 19 stycznia 2017 r. i potrwają do dn. 18 lutego 2017 r., przy czym odbywać się będą w formie:
1. Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi mogą być składane w Urzędzie Gminy - pokój nr 35
2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres email: gmina@kozlow.pl.
3. Spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się dnia 30.01.2017 o godzinie 16.00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie
4. Spotkania z grupami przedstawicielskimi (przedsiębiorcy, rolnicy), które odbędzie się dnia 01.02.2017 o godzinie 16.00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie

Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozłów.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem internetowym www.kozlow.pl, w Biuletynie Infornacji Publicznej w zakładce Konsultacje projektów Programy i projekty oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 35 . Informujemy równocześnie, że uwagi przekazane w innej formie nie będą brane pod uwagę jako udział w tych formach konsultacji społecznych.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

Osoba odpowiedzialna
Osobami odpowiedzialnymi za koordynację konsultacji społecznych po stronie Urzędu Gminy jest Anna Gaik, Michał Syska

Dokumenty do pobrania:

DIAGNOZA SŁUŻĄCA WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI GMINY KOZŁÓW - PROJEKT

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI GMINY KOZŁÓW

Projekt ucheały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Kozłów

Obszar zegradowany i rewitalizacji Gminy Kozłów


17.01.2017r. Zabytek Zadbany


16.01.2017r. WYMIANA PIECÓW

Niniejszym informujemy, że w dniu 18.01.2017 r. (środa) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Kozłowie (Sala Narad) odbędzie się publiczne losowanie osób, które w pierwszej kolejności zakwalifikują się do projektu związanego z wymianą pieców. Losowanie odbędzie się spośród tych Państwa, którzy złożyli w 2016r. Ankiety dotyczące wymiany pieca. Konieczność losowania wynika ze znacznie ograniczonej kwoty, jaką gmina otrzymała na realizację projektu. Wszystkich zainteresowanych, w szczególności osoby, które złożyły przedmiotowe ankiety serdecznie zapraszamy.
Ewentualne informacje można otrzymać pod numerem telefonu: 41 38 41 067


02.01.2017r. Zwalczanie grypy ptaków

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIECHOWIE z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu miechowskiego do pobrania.


02.01.2017r. Konsultacje społeczne

Informujemy o otwartym spotkaniu w dniu 4 stycznia 2016 r o godz. 16:00 w Centrum Kongresowym w auli na parterze w budynku Wydziału Leśnego przy al. 29 listopada 46 w Krakowie.

Spotkanie będzie dotyczyło konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Informacja Wicemarszałka Województwa Małopolskiego do pobrania.


22.12.2016r. Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Posterunek Energetyczny Miechów informuje, ze w dniu 27 grudnia 2016 roku w godzinach 8:00 _ 12:00 wystąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej. Przyczyną przerwy są prace modernizacyjne prowadzone na urządzeniach energetycznych.


19.12.2016r. CZAS KOZŁOWA


13.12.2016r. Wigilia


13.12.2016r. Tymczasowe zamknięcie przejazdów kolejowych

W dniu 13 grudnia w godzinach 8.00-16.00 zostanie zamknięty przejazd kolejowych na skrzyżowaniu linii LHS oraz drogi gminnej relacji Przysieka - Przybysławice.

W dniu 14 grudnia w godzinach 8.00 - 16.00 będzie zamknięty przejazd kolejowy na skrzyżowaniu linii LHS oraz drogi powiatowej nr 1183K relacji Kozłów - Przybysławice.

Powyższe utrudnienia w ruchu związane są z robotami torowymi na ww. przejazdach kolejowychw granicach terenu kolejowego.


24.11.2016r. Ogłoszenie

Zodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń z kobietam - ochotniczkami spoza resortu obrony narodowej w zaresie walki wręcz - samoobrony, rusza I edycja ogólnopolsich i bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony. Na stronie internetowej Ministersta Obrony Narodowej (http://www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/) znajdują się sczegółowe informacje dotyczące organizacji i możliwości uczestnictwa w szkoleniu. Na terenie administrowanym przez WKU w Krakowie takie szkolenie zorganizowane jest w oparciu o 16 Batalion Powietrznodesantowy w Krakowie ul . Wrocławska 82. Instruktor: sierż. Mariusz TARAN tel. 500 042 268, email: skytaran@tandsnow.com


18.11.2016r. Ogłoszenie


17.11.2016r. Skorygowany harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Publikujemy skorygowany harmonogram odbioru odpadów komunalnych.


08.11.2016r. Ankieta

Zachęcamy do udziału w ankiecie do badań satysfakcji mieszkańców gmin z usług świadczonych przez urzędy gminne drogą elektroniczną.

Ankietę można wypełnić pod adresem: http://kozlow.badania-naukowe.pl/


31.10.2016r. Ogloszenie o konsultacja projektu

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROJEKTU "ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KOZŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2017 ROK".

Wójt Gminy Kozłów ogłasza konsultacje projektu "Rocznego Programu Współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok".

1. Przedmiot konsultacji: Projekt "Rocznego Programu Współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok."
2. Termin konsultacji:

Termin rozpoczęcia konsultacji: 07.11.2016 r.
Termin zakończenia konsultacji: 14.11.2016 r.

3. Forma konsultacji: Uwagi i opinie dotyczące projektu programu wraz z uzasadnieniem należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie w Urzędzie Gminy Kozłów lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy (Kozłów 60, 32-241 Kozłów). Na kopercie należy wpisać: "Konsultacje Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok."
4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Kozłów.
5. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kozłów, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.


Kozłów, 31.10.2016r.

Do pobrania PROGRAM WSPÓŁPRACY.

Informacja o wynikach konsultacji

Uchwała Nr XXII/144/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 listopada 2016 r.


20.10.2016r. Dobry Czas na Biznes - KOM

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) informuje, iż w dniach 10.10.2016 - 31.10.2016 roku przyjmować będzie zgłoszenia do projektu "Dobry Czas na Biznes-KOM". Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.marr.pl/projekty/dcbkrakow. Zapraszamy !!!


18.10.2016r. Plebiscyt

Serdecznie zachęcamy do oddawania głosów w ramach plebiscytu na:

Jana Zbigniewa Basę - Wójta Gminy Kozłów

wyślij sms o treści WOJTKR.21 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Czas trwania głosowania do 24.10.2016 do godz. 15:59


12.10.2016r. OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13 art.8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.poz.187, z późn.zm.), informuje, iż od dnia 17.10.2016r. do dnia 31.10.2016r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy. Stawki pomocy wynoszą:

1) 900 zł na 1 ha powierzchni upraw, w tym owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez grad, huragan, deszcz nawalny lub suszę;
2) 100 zł na 100m2 powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych, w których szkody spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy powstały na powierzchni co najmniej 70%;

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Powyższa pomoc będzie udzielana:
- w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej;
- poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku, powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy. Przy czym wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys.euro.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.


12.10.2016r. OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art.37b ust.2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego _Polskie Koleje Państwowe_ (t.j. Dz.U.z 2014 r., poz. 1160 z późn.zm.), w związku z art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.z 2016 r., poz.23 z późn.zm.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI


zawiadamia, że z wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. prowadzone są postępowania administracyjne w sprawach stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. prawa własności nieruchomości zajętych pod linie kolejowe na rzecz Skarbu Państwa oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tym gruncie na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A., stanowiących:
działki nr 53/1 o pow. 0,0260ha, 56/1 o pow. 0,0190 ha, położone w Miechowie-Charsznicy, gmina Charsznica,
działkę nr 947/1 o pow.0,1198 ha, położoną w Marcinkowicach, gmina Charsznica,
działkę nr 99/1 o pow. 0,0420 ha, położoną w Szarkówce, gmina Charsznica,
działki nr 183/1 o pow.0,1399 ha, 196/1 o pow.0,0283 ha, 206/1 o pow.0,0628 ha, 207/1 o pow.0,0866 ha, 212/1 o pow. 0,0152 ha, 225 o pow.9,9760 ha położone w Charsznicy, gmina Charsznica,
działki nr 216/2 o pow.0,0100 ha, 218/2 o pow.0,0100 ha, 219/2 o pow.0,0254 ha położone w Komorowie, gmina Miechów,
działkę nr 180/2 o pow. 0,0196 ha położoną w Kamieńczycach, gmina Miechów,
działki nr 1118 o pow.0,7000 ha, 1639 o pow.0,9600 ha, 1718 o pow.3,2300 ha położone w Kozłowie, gmina Kozłów.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia obwieszczenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości określonych w obwieszczeniu, zostaną wydane decyzje o stwierdzeniu nabycia tej nieruchomości przez uprawnione podmioty.


Zgłoszenia należy kierować na adres:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Delegatura w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz


10.10.2016r. Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Starosta Miechowski zawiadamia, że w budynku Starostwa Powiatowego w Miechowie ul. Racławicka 12 ( pokój 26 II piętro, w terminie 17.10.2016 - 04.11.2016 w dni robocze w godzinach: 8.30 - 14.30 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie: Wierzbica, jednostka ewidencyjna Kozłów. Dokumentacja tego projektu, składająca się się z rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali, mapy ewidencyjnej opracowana została na podstawie art. 4 ust.1a i art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j.Dz.U z 2015 poz.520) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.z 2001 r. nr 38, poz. 454). Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie właścicieli nieruchomości, bowiem celem wyłożenia jest ujawnienie ewentualnych błędów i nieprawidłowości. Nie zapoznanie się z projektem operatu w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawniania nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. Ponadto informuję, że wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, że w imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.


10.10.2016r. JAWOR

Informujemy, iż z dniem 5 września 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego "Jawor" Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplonej poniżej 600 m2.


04.10.2016r. Przedłużono Narodową Loterię Paragonową do marca 2017 r.

Narodowa Loteria Paragonowa została przedłużona o kolejne 6 miesięcy i potrwa do 31 marca 2017 r. To efekt dużego zainteresowania loterią i pozytywnych zmian w postawach Polaków, którzy coraz częściej pamiętają o znaczeniu paragonów podczas zakupu towarów i usług. Urząd Skarbowy w Miechowie zachęca do brania paragonów i udziału w Loterii.


07.09.2016r. OGŁOSZENIE

Informuję, że do dnia 15 września 2016 roku w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Kozłowie można składać wnioski do Wójta Gminy o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2016/2017. O stypendia szkolne mogą ubiegać się rodzice bądź opiekunowie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kozłów uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków szkolno - wychowawczych, kolegiów nauczycielskich i języków obcych do ukończenia przez nich 24 roku życia. Przypominam również, iż miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514 zł., w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód na osobę nie może przekroczyć 634 zł. Informuję, że dochód z gospodarstwa rolnego do celów stypendialnych wynosi: 1 ha przeliczeniowy x 288 zł. Wnioski do pobrania w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Kozłowie od 31 sierpnia 2016 roku.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
- zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadanym (lub nie posiadanym) gospodarstwie rolnym, dzierżawie

- zaświadczenie o wynagrodzeniu (netto) z zakładu pracy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

- zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy finansowej z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

- zaświadczenie z Biura Pracy o zarejestrowaniu jako bezrobotny, czy też pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych,

- oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;

- oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;

- jeżeli pobierana jest renta bądź emerytura odcinek z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

- zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej

Do pobrania formularz wniosku.


30.08.2016r. Badania archeologiczne

Na prośbę firmy Archeomax Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Danuta Burlińska realizującej badania archeologiczne na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa publikujemy INFORMACJĘ do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.
Informacja do pobrania


29.08.2016r. Ostrzeżenie pogodowe

Do godz. 22:00 dnia 29.08.2016 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.


26.08.2016r. Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wykonanie i dostawę urn wyborczych dla Gminy Kozłów17.08.2016r. Zebranie informacyjne

Zarząd Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD organizuje zebranie informacyjne w sprawie naborów z Programu PROW 2014 _ 2020 w dniu 19.08.2016 piątek o godz. 10.00 w Kozłowie - sala konferencyjna Urzędu Gminy. Zakres omawianych działań:

- Podejmowanie działalności gospodarczej
- Rozwój działalności gospodarczej
- Wzrost aktywności społecznej mieszkańców poprzez:

Wzrost kompetencji i wiedzy mieszkańców
Rozwój infrastruktury kulturalno _ sportowej, rekreacyjnej i turystycznej
Rozwój aktywności kulturalnej i społecznej
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz promocja lokalnych zasobów obszaru LGD


17.08.2016r. KURS


03.08.2016r. Informacja KRUS

Informacja KRUS o wysokości składki kwartalnej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.


03.08.2016r. Program Jawor

Na prośbę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska publikujemy informacje o programie "Jawor"


25.07.2016r. Niepełnosprawny pracownik 30+

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu "Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego" realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt "Niepełnosprawny pracownik 30+ (...)" ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i skierowany jest do 30 osób niepełnosprawnych w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo lub bezrobotnych, zamieszkujących województwo małopolskie. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017.

W ramach realizacji projektu Uczestnikom i Uczestniczkom zostanie udzielone wsparcie z zakresu:

a) Identyfikacji osób pozostających bez zatrudnienia
b) Staży zawodowych
c) Szkoleń zawodowych
d) Pośrednictwa pracy
e) Wsparcia trenera pracy

Ponadto projekt gwarantuje- stypendia szkoleniowe oraz stażowe, zwroty kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad os. zależną.

Zgłoszenia do udziału w projekcie, szczegółowe informacje:
Telefon- 512 053 545
E-mail- malopolskie@kontraktor.biz.pl
w Biurze Projektu w Krakowie- ul. Bajana 4, 31-465 Kraków
na stronie internetowej - www.kontraktor.biz.pl


25.07.2016r. Światowe Dni Młodzieży

Publikujemy opracowany przez UMK zbiór podstawowych informacji organizacyjnych dla osób planujących pobyt w Krakowie w dniach 26.07.-01.08 w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży.


07.07.2016r. Ogłoszenie o zamówieniu

Usługa cateringu - przygotowanie i dostawa posiłków do Gminnego Zespołu Szkół w Kozłowie w roku szkolnym 2016/2017


04.07.2016r. Zawiadomienie

WYMIANA PIECÓW WĘGLOWYCH
Szczegóły w Biuletynie Informacji ublicznej - Ogłoszenia
Informacje można uzyskać pod numerem te. 41 3841067 lub w UG Kozłów


30.06.2016r. Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZŁÓW
O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ O ZMIANIE WZORU DEKLARACJI


Od 1 lipca 2016 roku przez kolejne 2,5 roku odbiorem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych naszej gminy będzie zajmowało się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "TAMAX" . Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2016 roku na terenie Gminy Kozłów zmienia się stawka opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. Dotychczas właściciele nieruchomości zamieszkałych uiszczali opłatę od gospodarstwa domowego natomiast teraz będą ją uiszczać od osoby. Wysokość stawki wyniesie 7,00 zł miesięcznie od jednej osoby w przypadku segregacji odpadów oraz 14,00 zł miesięcznie od osoby, gdy odpady będą oddawane jako zmieszane. Zmiana stawki wynika z wyższej niż w latach ubiegłych najniższej oferty na odbiór odpadów jaką wybrano w drodze przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego dwukrotnie w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Stosownie do obowiązujących przepisów, w przypadku zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi istnieje obowiązek złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty. W związku z powyższym wypełnioną deklarację należy doręczyć w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania do Urzędu Gminy Kozłów pokój Nr 26 lub do sołtysów. Druki deklaracji będą dostępne u sołtysów, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych.

Szczegółowych informacji udziela:

Referat Podatków i Opłat Lokalnych , tel. 41 3841048 wew 43, pok. 26.

Do pobrania:
UCHWAŁA NR XVII/117/2016 RADY GMINY KOZŁÓW z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.28.06.2016r. Szkody w gospodarstwach rolnych

W związku z mającymi miejsce w dniu 26.06.2016r. porywistymi wiatrami, intensywnymi opadami deszczu oraz gradu Urząd Gminy Kozłów zbiera informacje o doznanych szkodach w gospodarstwach rolnych.
Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w Urzędzie Gminy Kozłów na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód, dostępnym w Urzędzie Gminy Kozłów - Sekretariat lub na stronie internetowej www.kozlow.pl
Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego czyli do dnia 6 lipca 2016r !!!!!!.

Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, producent rolny powinien złożyć pisemny wniosek o wystąpieniu szkód do urzędu gminy (miasta), właściwego ze względu na położenie swoich gruntów
Załącznik nr I _ Wniosek producenta rolnego
Załącznik nr I.2 _ Produkcja roślinna (uprawy gruntowe-środki obrotowe)
Załącznik nr I.5 _ Produkcja zwierzęca (środki obrotowe)
Załącznik nr I.6 _ Produkcja zwierzęca (środki trwałe)
Załącznik nr I.7 _ Maszyna i ciągniki rolnicze
Załącznik nr I.8 _ Budynki gospodarcze

Informacja - Małopolski Urząd Wojewódzki


22.06.2016r. Ostrzeżenie

IMGW-PIB OSTRZEGA: od godz. 12:00 dnia 23.06.2016 do godz. 18:00 dnia 26.06.2016
Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.


16.06.2016r. Zaginął pies

Uciekła młoda suczka dnia 11.05.2016 w okolicach gm. Książ Wielki, powiat miechowski. Średniej wielkości, mieszaniec, długowłosa, czarna z odcieniem białego, podbrzusze w kolorze biało-pomarańczowym, podgardle pomarańczowe, tylne nogi są w pomarańczowe ciapki, nogi z przodu mają pomarańczowe skarpetki. Długi, puszysty ogon.
Znalazcę i osobę, która wskaże miejsce pobytu psa czeka nagroda pieniężna w wysokości po 500 złotych!
Telefon kontaktowy: 888-164-537


15.06.2016r. Informacje o rzetelności danych adresowych przedsiębiorcy

Z dniem 19 maja 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 25 września 2015 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 poz. 584). Nowe przepisy wprowadzają szereg ułatwień dla korzystających z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przedsiębiorców, w tym m.in. usprawniają procedury administracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem CEIDG. W ewidencji znajdą się informacje o nieaktualnych numerach identyfikacji podatkowej (NIP), co może oznaczać, że przedsiębiorca posługuje się fałszywymi lub fikcyjnymi danymi adresowymi swojej siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Więcej informacji dostępne tutaj


02.06.2016r. Informacja

Od dnia 1 lipca 2016r do 31.12.2016r obowiązywać będzie nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w sposób następujący:

1.Odpady segregowane gromadzone w workach - zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna:
*papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali - z częstotliwością 1 raz w miesiącu,

2.Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny gromadzone w pojemnikach użytkowanych przez mieszkańców a stanowiących własność firmy lub zakupionych lub zakupionych czarnych workach:
*Zmieszane odpady komunalne w ilości nielimitowanych - częstotliwością 1 raz w miesiącu

3.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt AGD, tekstylia,i odzież, mebel, opony pochodzące z samochodów osobowych i jednośladów i inne odpady wielkogabarytowe - bezpośrednio sprzed każdej posesji w dniu 30 września 2016

Terminy odbioru odpadów segregowanych i zmieszanych

POSESJE O UTRUDNIONYM DOJEŹDZIE

Odbiór odpadów wykonywany będzie przez firmę P.U.K. _TAMAX_ Szczepan Cieślak, Sędziszów


25.05.2016r. Badania GUS


16.05.2016r. Informacja

Urząd Gminy Kozłów informuje, że w miesiącach maj - wrzesień 2016r w każdym sołectwie przeprowadzona zostanie inwentaryzacja wyrobów azbestowych.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o udostępnienie nieruchomości dla Pracowników Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, którzy będą przeprowadzali przedmiotową inwentaryzację.


02.05.2016r. Rozkład jazdy pociągów

W związku z wieloma pytniami mieszkańców w sprawie kursowania pociągów na trasie Kozłów - Kraków publikujemy pismo Pana Jacka Krupy - Marszałka Województwa.


26.04.2016r. Wyniki rekrutacji do Punktu Przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Kozłowie informuje, że wszystkie wnioski złożone podczas rekrutacji do punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w miejscowości Kamionka na rok szkolny 2016/2017 zostały zaopiniowane pozytywnie przez komisję rekrutacyjną. Wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani. Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Kozłowie, Kozłów 60 lub pod numerem tel. 41/3841048 w.36.


11.04.2016r. Informacje US w Miechowie

Nie musisz iść do urzędu skarbowego po zaświadczenie o dochodach

Osoby, które ubiegają się o przyznanie świadczeń społecznych oraz wnioskują o wsparcie finansowe w ramach programu Rodzina 500+ nie muszą już osobiście składać wniosków i odbierać zaświadczeń o wysokości dochodów ze swoich urzędów skarbowych. Dane te udostępniane są ośrodkom pomocy społecznej bezpośrednio z systemu informatycznego Administracji PodatkowejZłóż PIT w sobotę

Urząd Skarbowy w Miechowie zaprasza na Dzień Otwarty. Już w najbliższą sobotę 16 kwietnia urzędnicy będą czekać na podatników. To dodatkowa okazja, by złożyć roczne zeznanie podatkowe lub uzyskać pomoc w jego wypełnieniu.


29.03.2016r. Budżet obywatelski

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego to pierwszy tego typu budżet partycypacyjny w Polsce wprowadzany na skalę regionu. Jego głównym celem jest otwarcie się na głos mieszkańców, aktywne zaangażowanie społeczności lokalnej w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz efektywnego wydawania wspólnych środków z budżetu.
Zapraszam wszystkich Państwa do udziału w spotkaniach dotyczących Budżetu Obywatelskiego oraz współdecydowania o naszych małych ojczyznach.
Liczę, że Małopolanie włączą się w tę inicjatywę.

Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego

Harmonogram spotkań: link.


29.03.2016r. 100-lecie LO15.03.2016r. INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU "RODZINA 500 +" w KOZŁOWIE

Od 1 kwietnia 2016r. obsługą programu określonego w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz.U. z 2016r., poz. 195) zajmie się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie.

Kto może wnioskować od świadczenie?

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o wypłatę świadczenia wychowawczego jest rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka, który może wnioskować o:
500 zł miesięcznie - wypłacane rodzinom na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, bez względu na osiągnięty dochód osobę w rodzinie;
500 zł miesięcznie - na pierwsze dziecko wypłacane tym rodzicom, którym dochód na osobę nie przekracza 800 zł netto lub- w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 1200 zł netto; ( konieczne będzie udokumentowanie dochodów rodziny za rok kalendarzowy 2014 z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodów).

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Okres przyznania świadczenia i wypłata świadczenia

W gminie Kozłów wnioski o świadczenie wychowawcze będą wydawane i przyjmowane od 1 kwietnia 2016r. w Ośrodku Pomocy Społecznej. Elektroniczną wersję wniosku (e-wniosek) będzie można przekazać za pomocą portalu Empatia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r.
Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Ośrodek Pomocy Społecznej ma 3 miesiące od złożenia wniosku na jego weryfikację i wydanie pierwszej decyzji. Wypłata świadczeń będzie odbywała się przelewem na wskazane konto bankowe lub gotówka w Kasie Banku Spółdzielczego w Kozłowie.
Strony poświęcone Programowi Rodzina 500+:
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Dodatkowe informację można uzyskać w GOPS W Kozłowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.0011.03.2016r. OGŁOSZENIE

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Kozłowie ogłasza rekrutację do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie w miejscowości Kamionka, Termin rekrutacji:
-od 10.03.2016 r. do 31.03.2016 r. - składanie wniosków.
-do 25.04.2016 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
-od 26.04.2016 r. do 27.04.2016 r. - potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia dziecka.
-do 28.04.2016 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc.
Dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem dostępne w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Kozłowie pok. nr 1 w godz. 7.00 - 15.00 lub do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 1. WNIOSEK
 2. ZAŁĄCZNIK NR 1 - INFORMACJE DODATKOWE O DZIECKU/UCZNIU
 3. ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE
 4. ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE
 5. ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE
 6. ZAŁĄCZNIK NR 5 - OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA
 7. ZASADY NABORU DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KAMIONCE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOZŁOWIE W GMINIE KOZŁÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017


09.03.2016r. I N F O R M A C J A

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY KOZŁÓW ODBĘDZIE SIĘ:

29.03.2016 (WTOREK)

30.09.2016 (PIĄTEK)


26.02.2016r. I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Kozłów uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców Gminy Kozłów, iż w związku z dużymi stratami wody z wodociągu w najbliższym czasie zostanie przeprowadzony przegląd przyłączy wodociągowych, oraz wodomierzy. Jeżeli są osoby które nie mają zawartej umowy na zaopatrzenie w wodę, a korzystają z wodociągu proszeni są niezwłocznie zgłosić się do Urzędu Gminy Kozłów celem zawarcia stosownej umowy.

Wójt Gminy Kozłów
Jan Zbigniew Basa


24.02.2016r. Szybki PIT

Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbędzie się już po raz ósmy i obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Rozpoczyna się 19 lutego, a zakończy dwa tygodnie po zamknięciu okresu rozliczeniowego, który w tym roku upływa 2 maja.

Ulotkę kampanii udostępniamy tutaj.


23.02.2016r. Informacja dla mieszkańców

NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO POBRANIA TUTAJ


Harmonogram wywozu odpadów:
Kępie - Przysieka - Kamionka - Rogów

Harmonogram wywozu odpadów:
PRZYBYSŁAWICE - BOGDANÓW - BRYZDZYŃ - WIERZBICA - WOLICA

Harmonogram wywozu odpadów:
KOZŁÓW - MARCINOWICE - KARCZOWICE


19.02.2016r. Weryfikacja danych producentów świń i mleka w ARiMR


Przypominamy o możliwości weryfikacji danych producentów świń i mleka w ARiMR
Producentom świń i mleka, którzy w Agencji Rynku Rolnego będą ubiegać się o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny, przypominamy o obowiązku aktualizacji danych posiadaczy zwierząt oraz zgłoszeń zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja Rynku Rolnego będzie udzielała pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych m.in. na podstawie danych z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt prowadzonego przez ARiMR. Składanie wniosków rozpocznie się 18 lutego i potrwa do 18 marca 2016 r. Producenci mleka i świń będą mogli je składać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby producenta lub wysłać pocztą. O terminie złożenia wysłanego wniosku będzie decydowała data stempla pocztowego. Szczegółowe informacje o nadzwyczajnej pomocy dla producentów świń i mleka zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141). Dodatkowych informacji dla mediów udziela:

Agnieszka Szymańska

rzecznik prasowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
tel. +48 697 716 420
+48 603 781 604
e-mail: agnieszka.szymanska3@arimr.gov.pl

Karolina Dziewulska-Siwek
rzecznik prasowy Agencji Rynku Rolnego
tel. +48 668 184 518
e-mail: k.dziewulska-siwek@arr.gov.pl


01.02.2016r. Dopłaty do materiału siewnego

Kwalifikowany materiał siewny gwarancją dobrych plonów.

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r. W przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą zostaną objęte tylko te mieszanki, w skład których wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany. Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany zostaną określone po zakończeniu terminu składania wniosków w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, do dnia 30 września br.

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej AMFLORA.

Wnioskodawca, ubiegający się o dopłatę powinien posiadać, działki rolne, na których uprawiane są gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, a powierzchnia działki rolnej obsianej/obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Ważne, aby wniosek wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi zakup materiału siewnego został złożony:
w obowiązującym terminie składania wniosków,
na aktualnym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami,
po faktycznym zużyciu do siewu lub sadzenia kwalifikowanego materiału siewnego.

Dopłata ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie, należy więc pamiętać , że bez względu na formę i cel tego rodzaju pomocy, ogólna kwota przyznana producentowi rolnemu nie może przekroczyć 15 000 euro w okresie trzech lat obrotowych. Szczegółowe warunki uzyskania dopłaty oraz formularz wniosku są dostępne na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl.

Wszelkie informacje dotyczące ww. mechanizmu można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 104, 31-546 Kraków lub pod numerami telefonów: 12/424-09-51,12/424-09-62.


19.01.2016r. System Informacji Przestrzennej

Miło nam poinformować, że wszyscy mieszkańcy gminy Kozłów mogą przeglądać zasoby Portalu Mapowego Gminy Kozłów. Portal Mapowy dostępny jest pod adresem http://portal.gison.pl/kozlow/. Można również korzystać z niego klikając na baner dostępny na stronie Urzędu Gminy.


19.01.2016r. Ostrzeżenie

MGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega:
Od godz. 22:00 dnia 18.01.2016 do godz. 08:00 dnia 20.01.2016 prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -19°C do -16°C. Temperatura maksymalna w dzień od -6°C do -4°C. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 10 km/h do 20 km/h.


30.12.2015r. INFORMACJA

W DNIU 31 GRUDNIA 2015 ROKU URZĄD GMINY KOZŁÓW BĘDZIE CZYNNY DO GODZINY 12.00.


21.12.2015r. INFORMACJA

W DNIU 24 GRUDNIA 2015 ROKU URZĄD GMINY KOZŁÓW BĘDZIE NIECZYNNY

(art. 130 § 2 Kodeksu pracy - w związku ze świętem przypadającym w dniu 26.12.2015 r.)


20.11.2015r. Ogłoszenie

URZĄD GMINY KOZŁÓW INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ KASY, NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU

- OPŁATY SKARBOWEJ - WPŁACAĆ NALEŻY NA KONTO URZĘDU GMINY
- OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (OPŁATA ŚMIECIOWA) - WPŁACAĆ NALEŻY U SOŁTYSÓW LIB NA KONTO URZĘDU GMINY

NUMER KONTA: KBS O/KOZŁÓW
18 8591 0007 0170 0850 0055 000118.11.2015r. Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 90

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, dnia 18.11.2015 do godz. 18.00 silny wiatr 18:11., prędkość w porywach do 80 km/h , południowo_zachodni i zachodni.


17.11.2015r. Zapytanie ofertowe

Gminny Zespół Szkół w Kozłowie, informuje że do dnia 30 listopada 2015 r. można składać oferty w odpowiedzi na "Zapytanie ofertowe" dotyczące zakupu książek do biblioteki szkolnej w ramach projektu rządowego "Książki naszych marzeń". Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania tutaj. Zapraszam do złożenia oferty.

Do pobrania:
- treść zapytania ofertowego dostępna tutaj,
- szczegółowy opis zamówienia dostępny tutaj,
- wzór umowy dostępny tutaj,
- oświadczenie dostępne tutaj,
- formularz ofertowy dostępny tutaj.


12.11.2015r. Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej

W dniu 21 listopada 2015 r. od godz. 10.00, na bazie 5 batalionu dowodzenia, z siedzibą w Rząsce przy ul. Krakowskiej 2, zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.


29.10.2015r. Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji "Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami porządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok."
Informacja do pobrania tutaj.


22.10.2015r. Informacja

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 25 października 2015 r. nastąpi zmiana czasu na "zimowy" - zmiana wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 na godzinę 2 minut 00.


16.10.2015r. Ogłoszenie o konsultacjach

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROJEKTU "ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KOZŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2016 ROK".

Wójt Gminy Kozłów ogłasza konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok".

1. Przedmiot konsultacji: Projekt "Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok."

2. Termin konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji: 19.10.2015 r. Termin zakończenia konsultacji: 27.10.2015 r.

3. Forma konsultacji: Uwagi i opinie dotyczące projektu programu wraz z uzasadnieniem należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie w Urzędzie Gminy Kozłów lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy (Kozłów 60, 32-241 Kozłów). Na kopercie należy wpisać: "Konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok."

4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Kozłów (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

5. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kozłów, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.

Z poważaniem
Wójt Gminy Kozłów (-) Jan Basa

Do pobrania: Program i zasady współpracy Gminy Kozłów z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i z jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz "inicjatywą lokalną" w 2016 roku.


15.09.2015r. Informacja

Szanowni Rodzice!

Ze względu na trwające prace remontowe wiaduktu w m. Kozłów, serdecznie przepraszam za uniedogodnienia i problemowe sytuacje związane z organizacją dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kozłowie wyznaczonymi objazdami.
Przewidywany termin zakończenia prac remontowych - 31.10.2015 r.

Z poważaniem
Jan Zbigniew Basa

Do pobrania: Regulamin przewozów szkolnych uczniów z terenu Gminy Kozłów


09.09.2015r. Informacja


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZŁÓW
P.P.H.U. "TAMAX" Sędziszów uprzejmie informuje o zbiórce ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH z terenu GMINY KOZŁÓW

02 PAŹDZIERNIK 2015 sołectwa Kępie, Przysieka, Kamionka, Rogów, Przybysławice, Bogdanów, Bryzdzyń

12 PAŹDZIERNIK 2015 sołectwa Kozłów, Marcinowice, Karczowice, Wierzbica, Wolica

W skład wskazanych odpadów wchodzą: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ilościach nie przemysłowych.

Wszystkich zainteresowanych Mieszkańców PROSIMY o zgłaszanie się drogą telefoniczną (pod nr tel: 41 38-11-581) lub drogą mailową ( tamax.gabaryty@vp.pl) do naszej firmy celem weryfikacji ilości i miejsc odbioru.

UWAGA PROSIMY o wystawienie odpadów w dniu wywozowym do godziny 7:00


18.08.2015r. Zaproszenie

ZAPROSZENIE

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza przedstawicieli władz Gminnych, sołtysów, członków organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i zainteresowanych mieszkańców gminy Kozłów, na Konferencję gminną dotyczącą konsultacji społecznych budowanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla terenu naszej Lokalnej Grupy Działania w ramach podejście LEADER programu PROW 2014-2020, realizowanego na terenie Powiatu miechowskiego. Bardzo prosimy o liczne przybycie na spotkanie i włączenie się w proces budowania Lokalnej Strategii Rozwoju Naszego regionu

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 26.08.2015 r. /środa/ od godz. 12 00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Kozłowie

W programie Konferencji:
1. Przedstawienie ogólnych zasad RLKS
2. Diagnoza istniejących, rzeczywistych i aktualnych problemów dostrzeganych przez mieszkańców
3. Niezaspokojone potrzeby
4. Niewykorzystanie zasobów i potencjału lokalnej społeczności
5. Określenie słabych i mocnych stron obszaru oraz szans i zagrożeń /Analiza SWOT/
6. Określenie kierunków rozwoju


12.08.2015r. DROGI

Z przyjemnością informuję, iż w ramach środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych Gmina Kozłów pozyskała środki na realizację 4 zadań dotyczących remontów dróg na terenie gminy, które zostały zniszczone podczas intenstywnych opadów atmosferycznych. Wartość środków, pozyskanych przez Gminę Kozłów wyniosła 522 647,00 zł przy całości kosztów realizacji projektów, wynoszących 666 550,47 zł. Poniżej przedsatwiam inwestycje wykonane i będące w ostatniej fazie wykonania zadania:

1. Remont drogi gminnej K140175 Rogów _ Bogdanów w. m. Rogów i Bogdanów, dz. nr ewid. 309/2, 181, 264, 307, 273/1, odc. od km 0+000 do km 0+078 oraz od km 0+082 do km 1+720

198 211,00 - kwota dofinansowania
247 764,87 - kwota całkowitego wykonania zadania
Remont drogi został zakończony.

2. Remont drogi gminnej K140173 Przybysławice-Miechówka, w m. Przybysławice, dz. nr ewid. 176/5, 177/5, odc. od km 2+525 do km 3+300

123 983,00 - kwota dofinansowania
168 218,66 - kwota całkowitego wykonania zadania

Remont drogi został zakończony.

3. Remont drogi gminnej K140171 Przysieka _ Przybysławice w m. Przysieka, dz. nr ewid. 328/4 i 340, odc. od km 1+600 do km 2+382

85 668,00 - kwota dofinansowania
107 085,55 - kwota całkowitego wykonania zadania


4. Remont drogi gminnej K140164 Kępie _ Florentynów, w m. Kępie, dz. nr ewid. 2200, odc. od km 0+600 do km 1+350

114 785, 00 - kwota dofinansowania
143 481,39 - kwota całkowitego wykonania zadania

Chciałbym także poinformować, iż Gmina Kozłow pozykała 50 % wartości inwestycji zł ze środków z budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację/romont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Karczowice, przy całej wartości inwestycji wynoszącej 131 602,13 zł.


fot. wyremontowana droga w Przysiece


10.08.2015r. DNI KOZŁOWA


10.08.2015r. UWAGA !!!

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) w dniu 10 sierpnia 2015 r. na terenie całego kraju wprowadzą ograniczenie w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej .

Ograniczenia stopnia zasilani a będą wprowadzone w godzinach:
10.00 - 19.00 (19 stopień zasilania),
19.00 - 22.00 (11 stopień zasilania).

Ponadto przewiduje się wprowadzenie ograniczenia stopnia zasilania w dniu 10/11.08.2015 r. w godz. 22.00 _ 10.00.


10.08.2015r. UWAGA !!!

Odbiór odpadów komunalnych w miesiącu sierpniu
z miejscowości
KOZŁÓW, MARCINOWICE, KARCZOWICE
odbędzie się wyjątkowo w
IV SOBOTĘ SIERPNIA tj. 22.08.2015 roku
zmiana terminu wywozu przypadającego na 15.08.2015 roku spowodowana jest wystąpieniem Święta w tym dniu.


10.08.2015r. Zaproszenie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne na temat oferty wsparcia ze środków Funduszy Europejskich dostępnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Spotkania organizowane we współpracy z Urzędem Gminy Kozłów są adresowane, zarówno do mieszkańców, jak i instytucji działających na obszarze Gminy, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia ze środków nowego programu regionalnego.

Na spotkaniu zostaną omówione możliwości ubiegania się o wsparcie na:

1. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez firmy, cyfryzację instytucji publicznych oraz podnoszenie konkurencyjności firm
2. realizację działań w zakresie ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, naturalnego oraz transportu
3. aktywizację zawodową, społeczną oraz na projekty edukacyjne
4. rewitalizację oraz infrastrukturę społeczną.


Spotkanie odbędzie się 26 sierpnia br. (środa) w Kozłowie, Kozłów 60 (sala konferencyjna), w godzinach 10:00-13:00.

Zapisy na spotkanie odbywają się za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie www.fundusze.malopolska.pl Już dziś serdecznie zapraszamy!


06.07.2015r. Ostrzeżenie

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega:
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie około 25 mm, oraz porywami wiatru do 75 km/h lokalnie opady gradu od godz. 14:00 dnia 06.07.2015 do godz. 20:00 dnia 06.07.2015


03.07.2015r. Energooszczędny autobus


10.06.2015r. Informacja

Informujemy, że w dniu dzisiejszym po godzinie 15.00 zostanie wyłączony z ruchu wiadukt nad linią kolejową w miejscowości Kozłów. Na czas wyłączenia został przygotowany objazd oraz zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, oznakowany tablicami F-8 ustawionymi na skrzyżowaniach dróg.


29.05.2015r. Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.06.2015r. (piątek) Urząd Gminy Kozłów będzie nieczynny.

(dzień wolny od pracy za Święto Wniebowz. NMP przypadające w sobotę - art. 130 § 2 KP)

Urząd Pocztowy Filia Kozłów w dniu 05.06.2015r (tj. piątek) - nieczynny.


25.05.2015r. Rekrutacja uzupełniająca

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie ogłasza rekrutację uzupełniającą do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie w miejscowości Kamionka, ilość wolnych miejsc - 10.

Termin rekrutacji uzupełniającej :
- od 25.05.2015 r. do 29.05.2015 r. - składanie dokumentów.
- do 03.06.2015 r. do godz 15:00 _ podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
- od 08.06.2015 r. do 10.06.2015 r. do godz. 15:00 _ potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia dziecka.
- do 12.06.2015 r. do godz 15:00 _ podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc.

Dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem dostępne w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Kozłowie pok. nr 1 w godz. 7.00 - 15.00 lub do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KAMIONCE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOZŁOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016,
Załącznik nr 3 - INFORMACJE DODATKOWE O DZIECKU/UCZNIU,
Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE,
Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE,
Załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE,
Załącznik nr 7 - OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA,
ZASADY NABORU DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KAMIONCE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOZŁOWIE W GMINIE KOZŁÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016,


21.05.2015r. Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega:
od godz. 11:00 dnia 21.05.2015 do godz. 08:00 dnia 22.05.2015
Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów w subregionie północnym od 10 mm do 20 mm, lokalnie 35 mm, a w subregionie południowym od 20 mm do 35 mm, lokalnie do 45 mm. Najsilniejsze opady wystąpią wieczorem i w pierwszej połowie nocy.


18.05.2015r. Remont drogi - utrudnienia

Informujemy, że w związku z realizacją inwestycji p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1194K relacji Gr. woj. - Kozłów - Kśiąż Wielki - Słaboszów na długości 14,100 km odcinek od km 0+000 do km 14+100, wraz z remontem obiektu mostowego (wiaduktu) od km 3+824 do km 3+890" od dnia 19.05.2015 r. do dnia 31.10.2015 nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu wiaduktu nad linią kolejową.
Na pozostałym odcinku drogi roboty będą prowadzone z zamknięciem połowy jezdni.


29.04.2015r. Pierwszy dzwonek

  W dniu 21 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu "Pierwszy dzwonek", polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych. Regulamin projektu zakłada przyznanie Gminom dotacji celowej na udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 3 dzieci, w których dochód nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ustalanego zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Udzielone wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Nabór wniosków o dotację dla Gmin w związku z realizacją wyżej wskazanego projektu trwa do dnia 20 maja 2015 r.

Mając powyższe na uwadze osoby/rodziny spełniające kryterium z terenu Gminy Kozłów proszone są o niezwłoczne /nie później niż do 15.05.br zgłoszenie się do tut. GOPS . Pracownicy GOPS Kozłów przeprowadzą wywiad środowiskowy po ustaleniu sytuacji materialnej, rodzinnej i zebraniu niezbędnych dokumentów.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za projekt: Barbara Urbańska (pokój nr 16, tel.: 41 3841033, gopskozlow@kozlow.pl


15.04.2015r. Turniej Charytatywny


14.04.2015r. Ogłoszenie o wynikach rekrutacji

W związku z zakończonym naborem kandydatów do punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w miejscowości Kamionka na rok szkolny 2015/2016, informujemy że wszystkie wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie przez komisję rekrutacyjną i wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani. Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Kozłowie, Kozłów 60 lub pod numerem tel. 41/3841048 w.36.


07.04.2015r. Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Kozłów dnia 7 kwietnia 2015 r. ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Kozłowie, z siedzibą Kozłów 303, 32-241 Kozłów.


01.04.2015r. Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie

Ogłoszenie o przetargu "Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie" do pobrania na stronie BIP Gminnej Biblioteki Publicznej dostęnej tutaj.


27.03.2015r. Godziny pracy w Wielki Piątek

Inforujemy, że 03.04.2015r (Wielki Piątek) Urząd Gminy pracuje do godziny 12.05.


27.03.2015r. Zmiana godzin pracy Urzędu Skarbowego w Miechowie

Urząd Skarbowy w Miechowie informuje, że od 1 kwietnia 2015r. zmienią się godziny pracy urzędu:
poniedziałek: od 7.15 do 18.00
wtorek - piątek: od 7.15 do 15.15


20.03.2015r. Zapytanie ofertowe

Protokół z postępowania do pobrania tutaj.

Zapytanie ofertowe dot. Zredagowania i publikacji 3 ogłoszeń prasowych projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kozłów" w prasie.
Zapytanie ofertowe do pobrania tutaj.
Do pobrania formularz oferty tutaj.


20.03.2015r. OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie ogłasza rekrutację do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie w miejscowości Kamionka. Termin rekrutacji:

- od 20.03.2015 r. do 10.04.2015 r. - składanie dokumentów.
- do 14.04.2015 r. do godz 15:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
- od 20.04.2015 r. do 27.04.2015 r. do godz. 15:00 - potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia dziecka.
- do 30.04.2015 r. do godz 15:00 _ podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc.

Dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem dostępne w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Kozłowie pok. nr 1 w godz. 7.00 - 15.00 lub do pobrania poniżej:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KAMIONCE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOZŁOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016,
Załącznik nr 3 - INFORMACJE DODATKOWE O DZIECKU/UCZNIU,
Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE,
Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE,
Załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE,
Załącznik nr 7 - OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA,
ZASADY NABORU DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KAMIONCE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOZŁOWIE W GMINIE KOZŁÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016,


17.03. 2015r. Nowy wzór Dowodu Osobistego

Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego.

O nowym dowodzie osobistym

Z dokumentów zniknął adres zameldowania. Dzięki temu, przy każdej zmianie meldunku nie trzeba wymieniać dowodu. Nie ma także informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Zrezygnowano z wszelkich danych, które nie są niezbędne albo polegają na subiektywnej ocenie obywatela lub urzędnika.

Nowa fotografia do dowodu

Fotografia, która wykorzystywana w dowodzie osobistym jest taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek o nowy dowód złożymy w dowolnej gminie

Dowód można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek. Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym wniosku. Prace nad wnioskiem poprzedziliśmy badaniem, z którego wynika, że obywatele w nowym formularzu popełniają 5 razy mniej błędów.

Czy musisz wymienić stary dowód?

Nie! Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie ma konieczności wymiany dokumentów.

Czy będziesz musiał zapłacić za wyrobienie dowodu?

Nie! Tak jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy za darmo.


04.03. 2015r. INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZŁÓW

P.P.H.U. "TAMAX" Sędziszów uprzejmie informuje iż w dniu 31 MARCA 2015 odbędzie się odbiór ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH z terenu GMINY KOZŁÓW

W skład wskazanych odpadów wchodzą: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ilościach nieprzemysłowych.

Wszystkich zainteresowanych Mieszkańców PROSIMY o zgłaszanie się drogą telefoniczną (pod nr tel: 41 38-11-581) lub drogą mailową ( tamax.bok@vp.pl) do naszej firmy celem weryfikacji ilości i miejsc odbioru. UWAGA PROSIMY o wystawienie odpadów w dniu 31.03.2015 r. do godziny 7:00


04.03. 2015r. Przetarg

Zachęcamy do wzięcia udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozłowie:

Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie


20.02.2015 r. Ankieta

W ramach opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozłów prowadzana jest ankietyzacja obiektów pozwalająca na ocenę gospodarki energią na terenie gminy, określenie poziomu emisji zanieczyszczeń oraz identyfikacja potrzeb w zakresie objętym planem.


15.01.2015 r. Większa i bardziej dostępna ulga na dzieci

Urząd Skarbowy w Miechowie przypomina, że z początkiem 2015 roku weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Podwyższone o 20 proc. zostaną także ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Zmiany mają dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci.


09.01.2015 r. OSTRZEŻENIE

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega do godz. 21:00 dnia 09.01.2015:

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu. W nocy zjawisko wystąpi głownie w rejonach podgórskich powodując tam miejscami zawieje śnieżne. W dzień zjawisko wystąpi na całym obszarze województwa. Nad ranem i do południa wiatr przejściowo osłabnie.


09.01.2015 r. UWAGA PILNE

PUBLIKUJEMY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY KOZŁÓW W 2015 ROKU.

HARMONOGRAM DO POBRANIA TUTAJ

Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc